Pravilnik

ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V ODBOJKI MIX

 

VODJA TEKMOVANJA: Manca Dremelj (041 912 078)

KRAJ TEKMOVANJA: OŠ Jurija Dalmatina Krško –športna dvorana (lokacija št. 10)

 

ZAČETEK TEKMOVANJA: 10. 6. 2017 od 8.00 ure dalje po izžrebanem vrstnem redu

POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred pričetkom tekmovanja

 

1. TEKMOVANJE

 

Tekmuje se v športni panogi odbojka.

 

2. SESTAVA EKIPE

 

Ekipo tvori šest (6) jih je na igrišču v igri, ostali so rezerve in niso v igri, nahajajo se na klopi za rezervne igralce. V igrišču je vedno šest (6) igralcev, od tega najmanj dve (2) ženski.

 

Ekipa, ki ni v zahtevani sestavi, postane nepopolna in kot taka izgubi tekmo z rezultatom 0:2 ter 0:12 v vsakem nizu.

 

3. VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se na 2 igriščih za odbojko.

 

4. ČAS TEKMOVANJA

 

Odmor med tekmami traja 3 minute. Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja ob igriščih in sami slediti poteku tekmovanja in urniku tekem. Ekipa, ki zamudi več kot 3 minute od začetka tekme, izgubi tekmo z rezultatom 0:2 v setih in 0:12 v točkah.

 

V primeru, da tekmovanje poteka hitreje kot je predvideno v urniku tekmovanja, mora biti naslednja nastopajoča ekipa na igrišču pravočasno. V nasprotnem primeru, po preteku 3 minut od začetka tekme, izgubi tekmo z rezultatom 0:2 v setih in 0:12 v točkah.

 

Vodja ekipe mora petnajst (15) minut pred pričetkom tekmovanja predati seznam igralcev, potrjenega s strani podjetja, vodji tekmovanja. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.

 

 

5. POTEK TEKMOVANJA

 

Osnova pravil igre za tekmovanje so Uradna pravila odbojkarske igre OZS. Če ekipa izvede akcijo, ki je v nasprotju s pravili oz. naredi kakšno drugo napako, sodnik določi kazen v skladu s pravili.

 

Vsaka napaka je točka za nasprotnika. Igrata se dva niza do 12. Po koncu niza se strani zamenjajo. V primeru rezultata 12:11 je niz zaključen. V primeru rezultata 2:0 ali 0:2 je tekma zaključena. V primeru rezultata 1:1 v nizih, se igra nadaljuje z dodatnim »tie break« nizom do 5. V primeru rezultata 5:4 se ta niz nadaljuje dokler ena izmed ekip ne doseže dveh (2) točk prednosti – npr. 6:4, 7:5...

 

Tekmovalci smejo nastopati le v športni opremi in čisti športni obutvi.

 

Vse tekme sodijo odbojkarski sodniki, zapisnike pišejo zapisnikarji.

 

Višina mreže je 234 m.

 

6. OPREMA

 

Organizator priskrbi žoge samo za tekmovanje. Žoge za ogrevanje si morajo prijavljene ekipe priskrbeti same.

 

7. VRSTNI RED EKIP

 

Igra se po izločilnem sistemu. Ekipa, ki izgubi tekmo, konča s tekmovanjem. Sistem tekmovanja se določi na osnovi prijav ekip. Pare se določi z žrebom na osnovi prijav ekip. Zmagovalni ekipi v ½ finalu se pomerita za prvo (1.) mesto, poraženi pa za tretje (3.) mesto.

 

Vrstni red ostalih ekip se določi na naslednji način:

  • Ekipe, ki so bile izločene v prvem krogu, se razvrsti na mesta na osnovi razlike osvojenih in izgubljenih točk. V primeru ponovnega izenačenja se ekipa, ki doseže višje število točk, razvrsti na višje mesto.
  • Enak način se uporablja za ekipe, ki so bile izločene v drugem, tretjem in morebitnem četrtem krogu tekmovanja. Pri tem so ekipe, ki so bile izločene v poznejši fazi tekmovanja, uspešnejše od tistih, ki so bile izločene prej.

 

8. EKIPE / TEKMOVALCI

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.

 

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.

 

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev razsodišča je dokončna.

 

10. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si